Bài 6 trang 134 Vở bài tập toán 9 tập 2


Giải bài 6 trang 134 VBT toán 9 tập 2. Điền đủ kết quả những ô trống (...) trong bảng sau...

Đề bài

Điền đủ kết quả những ô trống (...) trong bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Chu vi đường tròn bán kính \(r\) là \(C = 2\pi r.\) Diện tích hình tròn bán kính \(r\) là \(S = \pi {r^2}.\)

+ Hình trụ có \(r\) là bán kính đáy và \(h\) là chiều cao thì  thể tích hình trụ \(V = \pi {r^2}h\), diện tích xung quanh \({S_{xq}} = 2\pi rh\).

Lời giải chi tiết

Đổi \(25mm = 2,5cm;1m = 100cm;\)\(1l = 1000c{m^3}\); \(\pi  \approx 3,14.\)

+ Khi \(r = 2,5cm;h = 7cm\), ta có :

- Đường kính \(d = 2r = 2.2,5 = 5cm\); 

- Chu vi đáy \(C = 2\pi r \approx 2.3,14.2,5 = 15,7\left( {cm} \right)\);

- Diện tích đáy \(S = \pi {r^2} = \pi .2,{5^2} \approx 19,635\left( {c{m^2}} \right);\)

- Diện tích xung quanh \({S_{xq}} = 2\pi rh \approx 2.3,14.2,5.7 \)\(\approx 109,9\left( {c{m^2}} \right)\)

- Thể tích \(V = \pi {r^2}h \approx 3,14.2,{5^2}.7 \)\(\approx 137,375\left( {c{m^3}} \right)\)

+ Khi \(d = 6cm;h = 100cm\) ta có :

Bán kính : \(r = 3cm;\)

\(C = 2\pi r \approx 18,84\left( {cm} \right);\)

\({S_d} = \pi {r^2} = \pi {.3^2} \approx 28,26\left( {c{m^2}} \right);\)

\({S_{xq}} = 2\pi .3.100 \approx 1884\left( {c{m^2}} \right);\)

\(V = \pi {r^2}h = \pi {.3^2}.100 \approx 2826\left( {c{m^3}} \right).\)

+ Khi \(r = 5cm\) và \(V = 1000c{m^3}\), ta có :

Đường kính \(d = 2.5 = 10\left( {cm} \right);\)

Chiều cao \(h = \dfrac{V}{{\pi {r^2}}} \approx \dfrac{{1000}}{{3,{{14.5}^2}}} \approx 12,739\left( {cm} \right)\)

 \(C = 2\pi r \approx 2.3,14.5 \approx 31,4\left( {cm} \right);\)

\({S_d} = \pi {r^2} = \pi {.5^2} \approx 78,5\left( {c{m^2}} \right);\)

\({S_{xq}} = 2\pi rh \approx 400\left( {c{m^2}} \right).\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài