Bài 6 trang 134 Vở bài tập toán 9 tập 2


Đề bài

Điền đủ kết quả những ô trống (...) trong bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Chu vi đường tròn bán kính \(r\) là \(C = 2\pi r.\) Diện tích hình tròn bán kính \(r\) là \(S = \pi {r^2}.\)

+ Hình trụ có \(r\) là bán kính đáy và \(h\) là chiều cao thì  thể tích hình trụ \(V = \pi {r^2}h\), diện tích xung quanh \({S_{xq}} = 2\pi rh\).

Lời giải chi tiết

Đổi \(25mm = 2,5cm;1m = 100cm;\)\(1l = 1000c{m^3}\); \(\pi  \approx 3,14.\)

+ Khi \(r = 2,5cm;h = 7cm\), ta có :

- Đường kính \(d = 2r = 2.2,5 = 5cm\); 

- Chu vi đáy \(C = 2\pi r \approx 2.3,14.2,5 = 15,7\left( {cm} \right)\);

- Diện tích đáy \(S = \pi {r^2} = \pi .2,{5^2} \approx 19,635\left( {c{m^2}} \right);\)

- Diện tích xung quanh \({S_{xq}} = 2\pi rh \approx 2.3,14.2,5.7 \)\(\approx 109,9\left( {c{m^2}} \right)\)

- Thể tích \(V = \pi {r^2}h \approx 3,14.2,{5^2}.7 \)\(\approx 137,375\left( {c{m^3}} \right)\)

+ Khi \(d = 6cm;h = 100cm\) ta có :

Bán kính : \(r = 3cm;\)

\(C = 2\pi r \approx 18,84\left( {cm} \right);\)

\({S_d} = \pi {r^2} = \pi {.3^2} \approx 28,26\left( {c{m^2}} \right);\)

\({S_{xq}} = 2\pi .3.100 \approx 1884\left( {c{m^2}} \right);\)

\(V = \pi {r^2}h = \pi {.3^2}.100 \approx 2826\left( {c{m^3}} \right).\)

+ Khi \(r = 5cm\) và \(V = 1000c{m^3}\), ta có :

Đường kính \(d = 2.5 = 10\left( {cm} \right);\)

Chiều cao \(h = \dfrac{V}{{\pi {r^2}}} \approx \dfrac{{1000}}{{3,{{14.5}^2}}} \approx 12,739\left( {cm} \right)\)

 \(C = 2\pi r \approx 2.3,14.5 \approx 31,4\left( {cm} \right);\)

\({S_d} = \pi {r^2} = \pi {.5^2} \approx 78,5\left( {c{m^2}} \right);\)

\({S_{xq}} = 2\pi rh \approx 400\left( {c{m^2}} \right).\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu
 • Bài 7 trang 135 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 7 trang 135 VBT toán 9 tập 2. Đường ống nối hai bể cá trong một thủy cung ở miền nam nước Pháp có dạng một hình trụ với độ dài 30 m. Dung tích của đường ống nói trên là 1800000...

 • Bài 5 trang 133 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 5 trang 133 VBT toán 9 tập 2. Người ta nhúng hoàn toàn một tượng đá nhỉ vào một lọ thủy tinh có nước dạng hình trụ. Diện tích đáy của lọ thủy tinh là 12,8 xăng-ti-mét vuông. Nước trong lọ dâng lên thêm 8,5 mm...

 • Bài 4 trang 133 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 4 trang 133 VBT toán 9 tập 2. Cho hình chữ nhật ABCD (AB = 2a, BC = a). Quay hình chữ nhật đó quanh AB thì được được hình trụ có thể tích V1; quanh BC thì được hình trụ có thể tích V2...

 • Bài 3 trang 133 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 3 trang 133 VBT toán 9 tập 2. Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ là 314 xăng-ti-mét vuông. Hãy tính bán kính đường tròn đáy và thể tích hình trụ...

 • Bài 2 trang 132 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 2 trang 132 VBT toán 9 tập 2. Điền đủ kết quả vào những ô trống (...) của bảng sau...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.