Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Bình chọn:
4.3 trên 32 phiếu
Phần câu hỏi bài 4 trang 97, 98 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 97, 98 VBT toán 9 tập 2. Khoanh tròn vào chữ cái dưới hình chỉ góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung trong hình 22...

Xem lời giải

Bài 17 trang 98 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 17 trang 98 VBT toán 9 tập 2. Cho đường tròn tâm O, đường kính AB, lấy điểm P khác A và B trên đường tròn. Gọi T là giao điểm của AP với tiếp tuyến B của đường tròn ...

Xem lời giải

Bài 18 trang 98 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 18 trang 98 VBT toán 9 tập 2. Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Tiếp tuyến A của đường tròn (O’) cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai P. Tia PB cắt đường tròn (O’) tại Q...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 19 trang 99 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 19 trang 99 VBT toán 9 tập 2. Chứng minh định lí đảo của định lí về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Cụ thể là:Nếu góc Bax (với đỉnh A nằm trên đường tròn, một cạnh chứa dây cung AB)...

Xem lời giải

Bài 20 trang 99 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 20 trang 99 VBT toán 9 tập 2. Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Một tiếp tuyến của đường tròn P cắt đường thẳng AB tại T (Điểm B nằm giữa O và T)...

Xem lời giải

Bài 21 trang 100 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 21 trang 100 VBT toán 9 tập 2. Cho A, B, C là ba điểm trên một đường tròn. At là tiếp tuyến của đường tròn tại A. Đường thẳng song song với At cắt AB tại M và cắt AC tại N...

Xem lời giải

Bài 22 trang 100 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 22 trang 100 VBT toán 9 tập 2. Cho đường tròn (O) và điểm M nằm bên ngoài đường tròn đó. Qua điểm M kẻ tiếp tuyến MT và cắt MAB...

Xem lời giải