CHƯƠNG 1: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Bình chọn:
4.6 trên 88 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 84, 85 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 84, 85 VBT toán 9 tập 1. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng. Xem hình 18...

Xem lời giải

Bài 1 trang 85 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 1 trang 85 VBT toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong mỗi hình sau.

Xem lời giải

Bài 2 trang 85 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 2 trang 85 VBT toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong mỗi hình sau.

Xem lời giải

Bài 3 trang 86 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 3 trang 86 VBT toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong mỗi hình sau.

Xem lời giải

Bài 4 trang 86 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 4 trang 86 VBT toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong hình sau.

Xem lời giải

Bài 5 trang 86 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 5 trang 86 VBT toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong hình sau.

Xem lời giải

Bài 6 trang 87 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 6 trang 87 VBT toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong hình sau.

Xem lời giải

Bài 7 trang 87 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 7 trang 87 VBT toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong hình sau.

Xem lời giải

Bài 8 trang 87 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 8 trang 87 VBT toán 9 tập 1. Trong tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài là 3 và 4...

Xem lời giải

Bài 9 trang 87 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 9 trang 87 VBT toán 9 tập 1. Tìm x và y trong hình 27.

Xem lời giải

Bài 10 trang 88 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 10 trang 88 VBT toán 9 tập 1. Cho hình vuông ABCD. Gọi I là một điểm nằm giữa A và B. Toa DI và tia CB cắt nhau ở K...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 2 trang 90 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 90 VBT toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 8, BC = 10. Khi đó...

Xem lời giải

Bài 11 trang 90 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 11 trang 90 VBT toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại C, trong đó AC = 0,9m, BC = 1,2 m...

Xem lời giải

Bài 12 trang 91 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 12 trang 91 VBT toán 9 tập 1. Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 45 độ...

Xem lời giải

Bài 13 trang 91 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 13 trang 91 VBT toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A...

Xem lời giải

Bài 14 trang 91 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 14 trang 91 VBT toán 9 tập 1. Dựng góc nhọn Alpha ...

Xem lời giải

Bài 15 trang 92 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 15 trang 92 VBT toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A,...

Xem lời giải

Bài 16 trang 92 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 16 trang 92 VBT toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A...

Xem lời giải

Bài 17 trang 92 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 17 trang 92 VBT toán 9 tập 1. Tìm x trong hình 34...

Xem lời giải

Bài 18 trang 93 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 18 trang 93 VBT toán 9 tập 1. Tìm x trong mỗi hình sau (làm tròn đến chữ thập phân thứ ba)...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác