Bài 12 trang 91 Vở bài tập toán 9 tập 1


Đề bài

Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 45o

sin60o; cos75o; sin52o30’; cot82o; tan80o

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Vận dụng kiến thức : Cho hai góc \(\alpha \) và \(\beta \) phụ nhau \(\left( {\alpha  + \beta  = {{90}^o}} \right)\).

Ta có: \(\sin \alpha  = \cos \beta ;\,\,\cos \alpha  = \sin \beta ;\)\(\tan \alpha  = \cot \beta ;\,\,\cot \alpha  = \tan \beta \). 

Lời giải chi tiết

\(\sin {60^o} = \cos \left( {{{90}^o} - {{60}^o}} \right) = \cos {30^o},\) \(\cos {75^o} = \sin \left( {{{90}^o} - {{75}^o}} \right) = \sin {15^o},\)

\(\sin {52^o}30' = \cos \left( {{{90}^o} - {{52}^o}30'} \right) = \cos {37^o}30',\)

\(\cot {82^o} = \tan \left( {{{90}^o} - {{82}^o}} \right) = \tan {8^o},\)

\(\tan {80^o} = \cot \left( {{{90}^o} - {{80}^o}} \right) = \cot {10^o}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.