Bài 12 trang 91 Vở bài tập toán 9 tập 1


Giải bài 12 trang 91 VBT toán 9 tập 1. Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 45 độ...

Đề bài

Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 45o

sin60o; cos75o; sin52o30’; cot82o; tan80o

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Vận dụng kiến thức : Cho hai góc \(\alpha \) và \(\beta \) phụ nhau \(\left( {\alpha  + \beta  = {{90}^o}} \right)\).

Ta có: \(\sin \alpha  = \cos \beta ;\,\,\cos \alpha  = \sin \beta ;\)\(\tan \alpha  = \cot \beta ;\,\,\cot \alpha  = \tan \beta \). 

Lời giải chi tiết

\(\sin {60^o} = \cos \left( {{{90}^o} - {{60}^o}} \right) = \cos {30^o},\) \(\cos {75^o} = \sin \left( {{{90}^o} - {{75}^o}} \right) = \sin {15^o},\)

\(\sin {52^o}30' = \cos \left( {{{90}^o} - {{52}^o}30'} \right) = \cos {37^o}30',\)

\(\cot {82^o} = \tan \left( {{{90}^o} - {{82}^o}} \right) = \tan {8^o},\)

\(\tan {80^o} = \cot \left( {{{90}^o} - {{80}^o}} \right) = \cot {10^o}.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài