CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG TRÒN

Bình chọn:
4.7 trên 104 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 110, 111 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 110, 111 VBT toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước khẳng định đúng...

Xem lời giải

Bài 1 trang 111 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 1 trang 111 VBT toán 9 tập 1. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 12cm, BC = 5cm...

Xem lời giải

Bài 2 trang 111 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 2 trang 111 VBT toán 9 tập 1. Chứng minh các định lí: a) Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền...

Xem lời giải

Bài 3 trang 112 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 3 trang 112 VBT toán 9 tập 1. Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng.

Xem lời giải

Bài 4 trang 112 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 4 trang 112 vbt toán 9 tập 1. Cho góc nhọn xAy và hai điểm B, C thuộc tia Ax...

Xem lời giải

Bài 5 trang 113 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 5 trang 113 vbt toán 9 tập 1. Cho đường tròn (O , 20cm), hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 2 trang 114 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 114 VBT toán 9 tập 1. Cho một đường tròn có bán kính bằng 5cm. Khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm trên đường tròn ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 114 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 6 trang 114 VBT toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC, các đường cao BD và CE. Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 7 trang 115 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 7 trang 115 VBT toán 9 tập 1. Cho đường tròn (O) đường kính AB, dây CD không cắt đường kính AB...

Xem lời giải

Bài 8 trang 115 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 8 trang 115 vbt toán 9 tập 1. Cho đường tròn (O) đường kính AB = 25cm, dây AC = 15cm...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 3 trang 116 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 116 VBT toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CA...

Xem lời giải

Bài 9 trang 117 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 9 trang 117 VBT toán 9 tập 1. Cho đường tròn tâm O bán kính 5cm, dây AB bằng 8cm...

Xem lời giải

Bài 10 trang 117 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 10 trang 117 VBT toán 9 tập 1. Cho đường tròn (O) có các dây AB và CD bằng nhau, các tia AB và CD cắt nhau tại điểm E ...

Xem lời giải

Bài 11 trang 118 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 11 trang 118 VBT toán 9 tập 1. Cho đường tron (O). Gọi AC, AD là hai dây bằng nhau của đường tròn...

Xem lời giải

Bài 12 trang 118 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 12 trang 118 VBT toán 9 tập 1. Cho hình 72 trong đó hai đường tròn có cùng tâm O. Cho biết AB > CD...

Xem lời giải

Bài 13 trang 119 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 13 trang 119 VBT toán 9 tập 1. Cho đường tròn tâm (O), điểm A nằm bên ngoài vòng tròn. Vẽ dây BC vuông góc với OA tại A...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 4 trang 120 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 120 VBT toán 9 tập 1. Gọi d là khoảng cách từ tâm O của đường tròn bán kính R đến đường thẳng a

Xem lời giải

Bài 14 trang 120 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 14 trang 120 VBT toán 9 tập 1. Trên mặt phẳng tọa độ xOy, cho điểm A(3 ; 4). Đường tròn (A ; 3) có vị trí tương đối như thế nào đối với các trục tọa độ ?

Xem lời giải

Bài 15 trang 120 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 15 trang 120 VBT toán 9 tập 1. Cho đường thẳng xy. Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm và tiếp xúc với đường thẳng xy nằm trên đường nào ?

Xem lời giải

Bài 16 trang 121 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 16 trang 121 VBT toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 15cm, BC = 39cm...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất