Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bình chọn:
4.6 trên 63 phiếu
Phần câu hỏi bài 2 trang 90 Vở bài tập toán 9 tập 1 Phần câu hỏi bài 2 trang 90 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 90 VBT toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 8, BC = 10. Khi đó...

Xem chi tiết

Bài 11 trang 90 Vở bài tập toán 9 tập 1 Bài 11 trang 90 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 11 trang 90 VBT toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại C, trong đó AC = 0,9m, BC = 1,2 m...

Xem chi tiết

Bài 12 trang 91 Vở bài tập toán 9 tập 1 Bài 12 trang 91 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 12 trang 91 VBT toán 9 tập 1. Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 45 độ...

Xem chi tiết

Bài 13 trang 91 Vở bài tập toán 9 tập 1 Bài 13 trang 91 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 13 trang 91 VBT toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A...

Xem chi tiết

Bài 14 trang 91 Vở bài tập toán 9 tập 1 Bài 14 trang 91 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 14 trang 91 VBT toán 9 tập 1. Dựng góc nhọn Alpha ...

Xem chi tiết

Bài 15 trang 92 Vở bài tập toán 9 tập 1 Bài 15 trang 92 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 15 trang 92 VBT toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A,...

Xem chi tiết

Bài 16 trang 92 Vở bài tập toán 9 tập 1 Bài 16 trang 92 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 16 trang 92 VBT toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A...

Xem chi tiết

Bài 17 trang 92 Vở bài tập toán 9 tập 1 Bài 17 trang 92 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 17 trang 92 VBT toán 9 tập 1. Tìm x trong hình 34...

Xem chi tiết

Bài 18 trang 93 Vở bài tập toán 9 tập 1 Bài 18 trang 93 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 18 trang 93 VBT toán 9 tập 1. Tìm x trong mỗi hình sau (làm tròn đến chữ thập phân thứ ba)...

Xem chi tiết

Bài 19 trang 93 Vở bài tập toán 9 tập 1 Bài 19 trang 93 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 19 trang 93 VBT toán 9 tập 1. Xét quan hệ giữa hai góc trong mỗi biểu thức rồi tính ...

Xem chi tiếtHỏi bài