Phần đại số - Ôn tập cuối năm

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 150 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 1 trang 150 VBT toán 9 tập 2. Rút gọn các biểu thức:...

Xem lời giải

Bài 2 trang 150 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 2 trang 150 VBT toán 9 tập 2. Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào biến:...

Xem lời giải

Bài 3 trang 150 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 3 trang 150 VBT toán 9 tập 2. Cho hàm số y = ax + b. Tìm a và b, biết rằng đồ thị của hàm số đã cho thỏa mãn một trong các điều kiện sau...

Xem lời giải

Bài 4 trang 151 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 4 trang 151 VBT toán 9 tập 2. Cho hai đường thẳng: y = (m + 1)x + 5 (1) ....

Xem lời giải

Bài 5 trang 151 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 5 trang 151 VBT toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình:...

Xem lời giải

Bài 6 trang 152 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 6 trang 152 VBT toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình:...

Xem lời giải

Bài 7 trang 152 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 7 trang 152 VBT toán 9 tập 2. Hai giá sách có 450 cuốn. Nếu chuyển 50 cuốn từ giá thứ nhất sang giá thứ hai thì số sách ở giá thứ hai ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 153 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 8 trang 153 VBT toán 9 tập 2. Quãng đường AB gồm một đoạn lên dốc dài 4 km và một đoạn xuống dốc dài 5km. Một người đi xe đạp từ A đến B hết 40 phút và đi từ B về A hết 41 phút ...

Xem lời giải

Bài 9 trang 154 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 9 trang 154 VBT toán 9 tập 2. Xác định hệ số a của hàm số y=ax^2, biết rằng đồ thị của nó đi qua điểm A(-2; 1). Vẽ đồ thị của hàm số đó.

Xem lời giải

Bài 10 trang 154 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 10 trang 154 VBT toán 9 tập 2. Giải các phương trình:...

Xem lời giải

Bài 11 trang 155 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 11 trang 155 VBT toán 9 tập 2. Một lớp học có 40 học sinh được sắp xếp ngồi đều nhau trên các ghế bằng. Nếu ta bớt đi 2...

Xem lời giải

Bài 12 trang 155 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 12 trang 155 VBT toán 9 tập 2. Cạnh huyền của một tam giác vuông bằng 10 cm. hai cạnh góc vuông có độ dài hơn kém nhau 2cm. Tính độ dài các cạnh góc vuông của tam giác vuông đó.

Xem lời giải

Các chương, bài khác