Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Bình chọn:
4.8 trên 93 phiếu
Bài 22 trang 25 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 22 trang 25 VBT toán 9 tập 2. Tìm hai số tự nhiên, biết tổng của chúng bằng 1006 ...

Xem lời giải

Bài 23 trang 26 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 23 trang 26 VBT toán 9 tập 2. Một chiếc ô tô đi từ A và dự định đến B lúc 12 giờ trưa...

Xem lời giải

Bài 24 trang 27 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 24 trang 27 VBT toán 9 tập 2. Tính dộ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông , biết rằng nếu tăng mỗi cạnh lên 3 dm thì diện tích tam giác sẽ tăng thêm 36 cm2. Và mếu một cạnh giảm đi 2 cm, cạnh kia giảm đi 4 cm thì diện tích tam giác giảm đi 26 cm2...

Xem lời giải

Bài 25 trang 27 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 25 trang 27 VBT toán 9 tập 2. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn (không có nước) thì sau ...

Xem lời giải

Bài 26 trang 28 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 26 trang 28 VBT toán 9 tập 2. Hai người thợ cùng làm một công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm 3 giờ và người thứ hai làm 6 giờ ...

Xem lời giải

Bài 27 trang 29 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 27 trang 29 VBT toán 9 tập 2. Nhà Lan có một mảnh vườn trồng rau bắp cải. Vườn được đánh thành nhiều luống, mỗi luống trồng cùng một số rau cải bắp. Lan tính rằng: nếu tăng thêm 8 luống rau nhưng mỗi luống trồng ít đi 3 cây...

Xem lời giải

Bài 28 trang 30 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 28 trang 30 VBT toán 9 tập 2. Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn ...

Xem lời giải

Bài 29 trang 31 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 29 trang 31 VBT toán 9 tập 2. Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 2,17 triệu đồng, kể cả thuế gia trị giá tăng (VAT) với mức 10% đối với loại hàng thứ nhất và 8%...

Xem lời giải