Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Bình chọn:
4.6 trên 122 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 86 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 86 VBT toán 9 tập 2. Hãy điền những từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau...

Xem lời giải

Bài 1 trang 87 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 1 trang 87 VBT toán 9 tập 2. Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vào những thời điểm sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 87 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 2 trang 87 VBT toán 9 tập 2. Cho hai đường thằng xy và st cắt nhau tại O, trong các góc tạo thành có góc 40 độ. Vẽ một đường tròn tâm O. Tính số đo góc ở tâm xác định bởi hai trong bốn tia gốc O...

Xem lời giải

Bài 3 trang 87 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 3 trang 87 VBT toán 9 tập 2. Xem hình 3. Tính số đo của góc ở tâm AOB và số đo cung lớn AB...

Xem lời giải

Bài 4 trang 88 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 4 trang 88 VBT toán 9 tập 2. Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B cắt nhau tại M. Biết góc AMB bằng 45 độ (h.4. a) Tính số đo của góc ở tâm tạo bởi hai bán kính OA và OB...

Xem lời giải

Bài 5 trang 88 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 5 trang 88 VBT toán 9 tập 2. Cho tam giác đều ABC. Gọi O là tâm của đường tròn đi qua ba đỉnh A, B, C. a) Tính số đo các góc ở tâm tạo bởi hai trong ba bán kính OA, OB, OC...

Xem lời giải

Bài 6 trang 89 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 6 trang 89 VBT toán 9 tập 2. Trên đường tròn tâm O lấy ba điểm A, B, C sao cho góc AOB = 100 độ. Số đo cung AC bằng 45 độ. Tính số đo cung nhỏ BC và cung lớn BC ...

Xem lời giải