CHƯƠNG 3: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Đại số 9 - Đề số 1

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn Đề số 1 trang 36 VBT toán lớp 9 tập 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 1 trang 86 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 86 VBT toán 9 tập 2. Hãy điền những từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau...

Xem lời giải

Bài 1 trang 87 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 1 trang 87 VBT toán 9 tập 2. Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vào những thời điểm sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 87 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 2 trang 87 VBT toán 9 tập 2. Cho hai đường thằng xy và st cắt nhau tại O, trong các góc tạo thành có góc 40 độ. Vẽ một đường tròn tâm O. Tính số đo góc ở tâm xác định bởi hai trong bốn tia gốc O...

Xem lời giải

Bài 3 trang 87 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 3 trang 87 VBT toán 9 tập 2. Xem hình 3. Tính số đo của góc ở tâm AOB và số đo cung lớn AB...

Xem lời giải

Bài 4 trang 88 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 4 trang 88 VBT toán 9 tập 2. Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B cắt nhau tại M. Biết góc AMB bằng 45 độ (h.4. a) Tính số đo của góc ở tâm tạo bởi hai bán kính OA và OB...

Xem lời giải

Bài 5 trang 88 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 5 trang 88 VBT toán 9 tập 2. Cho tam giác đều ABC. Gọi O là tâm của đường tròn đi qua ba đỉnh A, B, C. a) Tính số đo các góc ở tâm tạo bởi hai trong ba bán kính OA, OB, OC...

Xem lời giải

Bài 6 trang 89 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 6 trang 89 VBT toán 9 tập 2. Trên đường tròn tâm O lấy ba điểm A, B, C sao cho góc AOB = 100 độ. Số đo cung AC bằng 45 độ. Tính số đo cung nhỏ BC và cung lớn BC ...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 2 trang 90 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 90 VBT toán 9 tập 2. Cho AB là đường kính của đường trong tâm O. Lấy điểm C trên đường tròn sao cho góc BOC bằng 60 độ. Hãy chọn độ dài của dây cung AC (đơn vị cm) khi đường kính đường tròn bằng 5 cm

Xem lời giải

Bài 7 trang 90 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 7 trang 90 VBT toán 9 tập 2. Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A và B. Kẻ các đường kính AOC, AO’D. Gọi E là giao điểm thứ hai của AO với đường tròn (O’)...

Xem lời giải

Bài 8 trang 91 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 8 trang 91 VBT toán 9 tập 2. Chứng minh rằng trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau...

Xem lời giải

Bài 9 trang 92 Vở bài tập Toán 9 tập 2

Giải bài 9 trang 92 VBT Toán 9 tập 2. Chứng minh rằng đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì đi qua trung điểm của dây căng cung ấy. Mệnh đề đảo có đúng không ? Hãy nêu thêm điều kiện để mệnh đề đảo đúng.

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 3 trang 94 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 94 VBT toán 9 tập 2. Khoanh tròn vào chữ cái dưới hình chỉ góc nội tiếp ở hình 13...

Xem lời giải

Bài 10 trang 94 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 10 trang 94 VBT toán 9 tập 2. Xem hình 14 (hai đường tròn có tâm là B, C và điểm B nằm trên đường tròn tâm C)...

Xem lời giải

Bài 11 trang 95 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 11 trang 95 VBT toán 9 tập 2. Cho đường tròn tâm O, đường kính AB và S là một điểm nằm bên ngoài đường tròn. SA và SB lần lượt cắt đường tròn tại M và N...

Xem lời giải

Bài 12 trang 95 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 12 trang 95 VBT toán 9 tập 2. Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Vẽ các đường kính AC và AD của hai đường tròn. Chứng minh rằng ba điểm C, B, D thẳng hàng...

Xem lời giải

Bài 13 trang 95 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 13 trang 95 VBT toán 9 tập 2. Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Vẽ đường thẳng qua A cắt (O) tại M và cắt (O’) tại N (A nằm giữa M và N)...

Xem lời giải

Bài 14 trang 96 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 14 trang 96 VBT toán 9 tập 2. Trên đường tròn (O) đường kính AB, lấy điểm M (khác A và B). vẽ tiếp tuyến của (O) tại A. Đường thẳng BM cắt tiếp tuyến đó tại C...

Xem lời giải

Bài 15 trang 96 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 15 trang 96 VBT toán 9 tập 2. Cho đường tròn (O) và một điểm M cố định không nằm trên đường tròn. Qua M kẻ hai đường thẳng. Đường thẳng thứ nhất cắt (O) tại A và B...

Xem lời giải

Bài 16 trang 97 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 16 trang 97 VBT toán 9 tập 2. Cho AB, BC, CA là ba dây của đường tròn (O). Từ điểm chính giữa M của cung AB vẽ dây MN song song với dây BC. Gọi giao điểm của MN và AC là S. Chứng minh SM=SC và SN=SA...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất