Bài 3. Bảng lượng giác

Bình chọn:
4.7 trên 102 phiếu
Phần câu hỏi bài 3 trang 94 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 94 VBT toán 9 tập 1. Hãy điền vào chỗ trống dấu > , < , = để được khẳng định đúng...

Xem lời giải

Bài 20 trang 94 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 20 trang 94 VBT toán 9 tập 1. Có góc nhọn x nào mà. a) sin x = 1,010 ? ...

Xem lời giải

Bài 21 trang 95 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 21 trang 95 VBT toán 9 tập 1. Hãy so sánh...

Xem lời giải

Bài 22 trang 95 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 22 trang 95 VBT toán 9 tập 1. Tam giác ABC vuông tại A, có AC = 1/2 BC. Tính sinB, cosB, tanB, cotB.

Xem lời giải

Bài 23 trang 95 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 23 trang 95 VBT toán 9 tập 1. Hãy tính...

Xem lời giải

Bài 24 trang 96 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 24 trang 96 VBT toán 9 tập 1. Hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần ...

Xem lời giải

Bài 25 trang 96 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 25 trang 96 VBT toán 9 tập 1. Cho x là một góc nhọn. Biểu thức sau đây có giá trị âm hay dương ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài 26 trang 97 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 26 trang 97 VBT toán 9 tập 1. Hãy so sánh: a) tan 25^o và sin25^o ...

Xem lời giải

Bài 27 trang 97 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 27 trang 97 VBT toán 9 tập 1. Dùng bảng số hoặc máy tính để tính các góc của tam giác ABC...

Xem lời giải