Phần câu hỏi bài 3 trang 94 Vở bài tập toán 9 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 3 trang 94 VBT toán 9 tập 1. Hãy điền vào chỗ trống dấu > , < , = để được khẳng định đúng...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 8

Hãy điền vào chỗ trống dấu \( > , < , = \) để được khẳng định đúng :

\(\sin {27^o}.......\sin {30^o}\)

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : Khi góc \(\alpha \) tăng từ \({0^o}\) đến \({90^o}\left( {{0^o} < \alpha  < {{90}^o}} \right)\) thì \(\sin \alpha \) và \(\tan \alpha \) tăng còn \(\cos \alpha \) và \(\cot \alpha \) giảm.

Lời giải chi tiết:

\(\sin {27^o} < \sin {30^o}\)

Dấu cần điền vào chỗ trống là dấu \( < \).

Câu 9

\(\cos {50^o}.......\cos {38^o}\)

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : Khi góc \(\alpha \) tăng từ \({0^o}\) đến \({90^o}\left( {{0^o} < \alpha  < {{90}^o}} \right)\) thì \(\sin \alpha \) và \(\tan \alpha \) tăng còn \(\cos \alpha \) và \(\cot \alpha \) giảm.

Lời giải chi tiết:

\(\cos {50^o} < \cos {38^o}\)

Dấu cần điền vào chỗ trống là dấu \( < \)

Câu 10

\(\tan {40^o}.........1\)

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : Khi góc \(\alpha \) tăng từ \({0^o}\) đến \({90^o}\left( {{0^o} < \alpha  < {{90}^o}} \right)\) thì \(\sin \alpha \) và \(\tan \alpha \) tăng còn \(\cos \alpha \) và \(\cot \alpha \) giảm.

Lời giải chi tiết:

\(\tan {40^o} < \tan {{45}^o}\) hay \(\tan {40^o} <1\)

Dấu cần điền vào chỗ trống là dấu \( < .\)

Câu 11

\(\tan {40^o}.......\cot {50^o}\)

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : Hai góc \(\alpha \) và \(\beta  \) phụ nhau \(\left( {\alpha  + \beta  = {{90}^o}} \right)\). Ta có:

\(\sin \alpha  = \cos \beta ;\,\,\cos \alpha  = \sin \beta ;\)\(\tan \alpha  = \cot \beta ;\,\,\cot \alpha  = \tan \beta \)

Lời giải chi tiết:

\(\tan {40^o} = \cot {50^o}\)

Dấu cần điền vào chỗ trống là dấu \( = .\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Bảng lượng giác

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài