Bài 3. Góc nội tiếp

Bình chọn:
4.7 trên 64 phiếu
Phần câu hỏi bài 3 trang 94 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 94 VBT toán 9 tập 2. Khoanh tròn vào chữ cái dưới hình chỉ góc nội tiếp ở hình 13...

Xem lời giải

Bài 10 trang 94 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 10 trang 94 VBT toán 9 tập 2. Xem hình 14 (hai đường tròn có tâm là B, C và điểm B nằm trên đường tròn tâm C)...

Xem lời giải

Bài 11 trang 95 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 11 trang 95 VBT toán 9 tập 2. Cho đường tròn tâm O, đường kính AB và S là một điểm nằm bên ngoài đường tròn. SA và SB lần lượt cắt đường tròn tại M và N...

Xem lời giải

Bài 12 trang 95 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 12 trang 95 VBT toán 9 tập 2. Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Vẽ các đường kính AC và AD của hai đường tròn. Chứng minh rằng ba điểm C, B, D thẳng hàng...

Xem lời giải

Bài 13 trang 95 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 13 trang 95 VBT toán 9 tập 2. Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Vẽ đường thẳng qua A cắt (O) tại M và cắt (O’) tại N (A nằm giữa M và N)...

Xem lời giải

Bài 14 trang 96 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 14 trang 96 VBT toán 9 tập 2. Trên đường tròn (O) đường kính AB, lấy điểm M (khác A và B). vẽ tiếp tuyến của (O) tại A. Đường thẳng BM cắt tiếp tuyến đó tại C...

Xem lời giải

Bài 15 trang 96 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 15 trang 96 VBT toán 9 tập 2. Cho đường tròn (O) và một điểm M cố định không nằm trên đường tròn. Qua M kẻ hai đường thẳng. Đường thẳng thứ nhất cắt (O) tại A và B...

Xem lời giải

Bài 16 trang 97 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 16 trang 97 VBT toán 9 tập 2. Cho AB, BC, CA là ba dây của đường tròn (O). Từ điểm chính giữa M của cung AB vẽ dây MN song song với dây BC. Gọi giao điểm của MN và AC là S. Chứng minh SM=SC và SN=SA...

Xem lời giải