Ôn tập chương 3 - Góc với đường tròn

Bình chọn:
4.9 trên 53 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Đại số 9 - Đề số 1

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn Đề số 1 trang 36 VBT toán lớp 9 tập 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải

Bài 54 trang 123 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 54 trang 123 VBT toán 9 tập 2. a) Vẽ hình vuông cạnh 4 cm b) Vẽ đường tròn ngoại tiếp hình vuông đó. Tính bán kính R của đường tròn này...

Xem lời giải

Bài 55 trang 124 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 55 trang 124 VBT toán 9 tập 2. Trong hình 62, đường tròn tâm O có bán kính R = 2m, góc AOB bằng 75 độ a) Tính số đo cung ApB b) Tính độ dài các cung AqB và ApB...

Xem lời giải

Bài 56 trang 124 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 56 trang 124 VBT toán 9 tập 2. Hãy xem biểu đồ hình quạt biểu diễn học sinh của một trường THCS theo diện ngoại trú, bán trú, nội trú (h.63). Hãy trả lời các câu hỏi sau...

Xem lời giải

Bài 57 trang 125 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 57 trang 125 VBT toán 9 tập 2. Các đường cao hạ từ A và B của tam giác ABC cắt nhau tại H (Góc C khác 90 độ) và cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC lần lượt tại D và E...

Xem lời giải

Bài 58 trang 126 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 58 trang 126 VBT toán 9 tập 2. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và tia phân giác của góc A cắt đường tròn tại M. Vẽ đường cao AH. Chứng minh rằng:a) OM đi qua trung điểm của dây BC...

Xem lời giải

Bài 59 trang 126 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 59 trang 126 VBT toán 9 tập 2. Cho tam giác ABC vuông ở A. Trên AC lấy một điểm D và vẽ đường tròn đường kính MC. Kẻ BM cắt đường tròn tại D. Đường thẳng DA cắt đường tròn tại S...

Xem lời giải

Bài 60 trang 127 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 60 trang 127 VBT toán 9 tập 2. Cho đường tròn (O) và một điểm A cố định trên đường tròn. Tìm quỹ tích các trung điểm M của dây AB khi điểm B di động trên đường tròn đó...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Hình học 9 - Đề số 2

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 3: Góc với đường tròn Đề số 2 trang 128 VBT toán lớp 9 tập 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Hình học 9 - Đề số 1

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 3: Góc với đường tròn Đề số 1 trang 128 VBT toán lớp 9 tập 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải