Bài 56 trang 124 Vở bài tập toán 9 tập 2


Đề bài

Hãy xem biểu đồ hình quạt biểu diễn học sinh của một trường THCS theo diện ngoại trú, bán trú, nội trú (h.63). Hãy trả lười các câu hỏi sau:

 

a) Có phải \(\dfrac{1}{2}\) số học sinh là học sinh ngoại trú không ?

b) Có phải \(\dfrac{1}{3}\) số học sinh là học sinh bán trú không ?

c) Số học sinh nội trú chiếm bao nhiêu phần trăm ?

d) Tính số học sinh mỗi loại, biết tổng số học sinh là \(1800\) em.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số đo các cung, sau đó tính tỉ lệ.

Lời giải chi tiết

Biểu đồ hình quạt có tổng số đo ba góc ở tâm là \(180^\circ \) mà theo hình 63 ta có hình quạt biểu diễn học sinh ngoại trú có số đo góc ở tâm là \(90^\circ ,\) bán trú có số đo góc ở tâm là \(60^\circ \) và nội  trú có số đo góc ở tâm là \(30^\circ .\)

Vậy:

a)  \(\dfrac{1}{2}\) số học sinh là học sinh ngoại trú.

b) \(\dfrac{1}{3}\) số học sinh là học sinh bán trú.

c) Số học sinh nội trú là \(\dfrac{1}{6}\) tổng số học sinh, chiếm  \(16,7\% \) .

d) Số học sinh ngoại trú là \(\dfrac{1}{2}\) tổng số học sinh bằng \(900\)  em.

     Số học sinh bán trú là  \(\dfrac{1}{3}\) tổng số học sinh bằng \(600\)  em.

      Số học sinh nội trú là  \(\dfrac{1}{6}\) tổng số học sinh bằng \(300\)  em.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.