Ôn tập chương 3 - Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 30 trang 32 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 30 trang 32 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 30 trang 32 VBT toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình sau...

Xem chi tiết
Bài 31 trang 33 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 31 trang 33 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 31 trang 33 VBT toán 9 tập 2. Giải hệ phương trình trong mỗi trường hợp sau...

Xem chi tiết
Bài 32 trang 34 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 32 trang 34 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 32 trang 34 VBT toán 9 tập 2. Hai người ở hai địa điểm A và B cách nhau 3,6km, khởi hành cùng một lúc, đi ngược chiều nhau và gặp nhau ở một địa điểm cách A là 2km....

Xem chi tiết
Bài 33 trang 35 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 33 trang 35 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải Bài 33 trang 35 VBT toán 9 tập 2. Một vật có khối lượng 124g và thể tích 15 cm3 là hợp kim của đồng và kẽm. Tính xem trong đó có bao nhiêu gam đồng và bao nhiêu gam kẽm...

Xem chi tiết
Bài 34 trang 35 Vở bài tập toán 9 tập 2 Bài 34 trang 35 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 34 trang 35 VBT toán 9 tập 2. Năm ngoái, hai đơn vị sản xuất nông nghiệp ...

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Đại số 9 - Đề số 1 Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Đại số 9 - Đề số 1

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn Đề số 1 trang 36 VBT toán lớp 9 tập 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Đại số 9 - Đề số 2 Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Đại số 9 - Đề số 2

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn Đề số 2 trang 38 VBT toán lớp 9 tập 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem chi tiết


Gửi bài