Bài 6 trang 89 Vở bài tập toán 9 tập 2


Giải bài 6 trang 89 VBT toán 9 tập 2. Trên đường tròn tâm O lấy ba điểm A, B, C sao cho góc AOB = 100 độ. Số đo cung AC bằng 45 độ. Tính số đo cung nhỏ BC và cung lớn BC ...

Đề bài

Trên đường tròn tâm \(O\) lấy ba điểm \(A, B, C\) sao cho \(\widehat {AOB} = {100^o}\) . Số đo cung \(AC\) bằng \(45\)o. Tính số đo cung nhỏ \(BC\) và cung lớn \(BC\) (xét cả hai trường hợp: điểm \(C\) nằm trên cung nhỏ \(AB\), điểm \(C\) nằm trên cung lớn \(AB\)).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Nếu \(C\) là một điểm nằm trên cung \(AB\)  thì  số đo cung \(AB = \)số đo cung \(AC + \) số đo cung \(BC\).

Lời giải chi tiết

a) Điểm \(C\) nằm trên cung nhỏ \(AB.\)

sđ\(\overparen{BC}=\) sđ\(\overparen{AB}-\) sđ\(\overparen{AC}\)\( = 100^\circ  - 45^\circ  = 55^\circ \)

sđ\(\overparen{BAC}= 360^\circ  - 55^\circ  = 305^\circ \)

b) Điểm \(C\) nằm trên cung lớn \(AB.\)

sđ\(\overparen{BAC}=\) sđ\(\overparen{AC}+\) sđ\(\overparen{AB}\)\( = 100^\circ  + 45^\circ  = 145^\circ \)

sđ\(\overparen{BC}= 360^\circ  - 145^\circ  = 215^\circ \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài