Bài 4 trang 151 Vở bài tập toán 9 tập 2


Giải bài 4 trang 151 VBT toán 9 tập 2. Cho hai đường thẳng: y = (m + 1)x + 5 (1) ....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hai đường thẳng:

\(\begin{gathered}
y = (m + 1)x + 5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,({d_1}) \hfill \\
y = 2x + n\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;({d_2}) \hfill \\ 
\end{gathered} \)

Với giá trị nào của m và n thì:

LG a

1 trùng với d2?

Phương pháp giải:

Sử dụng vị trí tương đối của hai đường thẳng \(\left( d \right):y = ax + b\) và \(\left( {d'} \right):y = a'x + b'\)

+ \(\left( d \right)\) song song với \(\left( {d'} \right)\)  khi \(\left\{ \begin{array}{l}a = a'\\b \ne b'\end{array} \right.\)

+ \(\left( d \right)\) cắt \(\left( {d'} \right)\)  khi \(a \ne a'\) 

+ \(\left( d \right)\) trùng \(\left( {d'} \right)\)  khi \(\left\{ \begin{array}{l}a = a'\\b = b'\end{array} \right.\)

Giải chi tiết:

\(\left( {{d_1}} \right)\) trùng \(\left( {{d_2}} \right) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}m + 1 = 2\\n = 5\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}m = 1\\n = 5\end{array} \right.\)

Vậy \(m = 1;n = 5.\)

LG b

d1 cắt d2?

Phương pháp giải:

Sử dụng vị trí tương đối của hai đường thẳng \(\left( d \right):y = ax + b\) và \(\left( {d'} \right):y = a'x + b'\)

+ \(\left( d \right)\) song song với \(\left( {d'} \right)\)  khi \(\left\{ \begin{array}{l}a = a'\\b \ne b'\end{array} \right.\)

+ \(\left( d \right)\) cắt \(\left( {d'} \right)\)  khi \(a \ne a'\) 

+ \(\left( d \right)\) trùng \(\left( {d'} \right)\)  khi \(\left\{ \begin{array}{l}a = a'\\b = b'\end{array} \right.\)

Giải chi tiết:

\(\left( {{d_1}} \right)\) cắt \(\left( {{d_2}} \right) \Leftrightarrow m + 1 \ne 2 \Leftrightarrow m \ne 1\)

LG c

d1 song song với d2?

Phương pháp giải:

Sử dụng vị trí tương đối của hai đường thẳng \(\left( d \right):y = ax + b\) và \(\left( {d'} \right):y = a'x + b'\)

+ \(\left( d \right)\) song song với \(\left( {d'} \right)\)  khi \(\left\{ \begin{array}{l}a = a'\\b \ne b'\end{array} \right.\)

+ \(\left( d \right)\) cắt \(\left( {d'} \right)\)  khi \(a \ne a'\) 

+ \(\left( d \right)\) trùng \(\left( {d'} \right)\)  khi \(\left\{ \begin{array}{l}a = a'\\b = b'\end{array} \right.\)

Giải chi tiết:

\(\left( {{d_1}} \right)\)  song song \(\left( {{d_2}} \right)  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}m + 1 = 2\\n \ne 5\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}m = 1\\n \ne 5\end{array} \right.\)

Vậy \(m = 1;n \ne 5.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài