Phần câu hỏi bài 2 trang 90 Vở bài tập toán 9 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 2 trang 90 VBT toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 8, BC = 10. Khi đó...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng.

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 8, BC = 10. Khi đó

Câu 4.

sin B bằng

(A) \(\dfrac{3}{5}\)                            (B) \(\dfrac{4}{5}\)

(C) \(\dfrac{3}{4}\)                            (D) \(\dfrac{4}{3}\)

Phương pháp giải:

- Dùng định lí Pi-ta-go tìm độ dài cạnh AC.

- Áp dụng kiến thức : \(\sin \alpha  = \dfrac{{{\text{cạnh đối}}}}{{{\text {cạnh huyền}}}}\)

Lời giải chi tiết:

Theo định lí Pi-ta-go ta có : \(AC = \sqrt {B{C^2} - A{B^2}} \) \( = \sqrt {{{10}^2} - {8^2}}  = \sqrt {36}  = 6\)

Tam giác ABC vuông tại A có : \(\sin B = \dfrac{{AC}}{{BC}} = \dfrac{6}{{10}} = \dfrac{3}{5}\)

Đáp án cần chọn là A.

Câu 5.

cos B bằng

(A) \(\dfrac{3}{5}\)                            (B) \(\dfrac{4}{5}\)

(C) \(\dfrac{3}{4}\)                            (D) \(\dfrac{4}{3}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng kiến thức : \(\cos \alpha  = \dfrac{{{\text{cạnh kề}}}}{{{\text {cạnh huyền}}}}\)

Lời giải chi tiết:

Tam giác vuông \(ABC\) có \(\cos B = \dfrac{{AB}}{{BC}} = \dfrac{8}{{10}} = \dfrac{4}{5}\)

Đáp án cần chọn là B.

Câu 6.

tan B bằng

(A) \(\dfrac{3}{5}\)                            (B) \(\dfrac{4}{5}\)

(C) \(\dfrac{3}{4}\)                            (D) \(\dfrac{4}{3}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng kiến thức \({ {\tan \alpha  = }}\dfrac{{{\text{cạnh đối}}}}{{{\text{cạnh kề}}}}\)

Lời giải chi tiết:

\(\tan B = \dfrac{{AC}}{{AB}} = \dfrac{6}{8} = \dfrac{3}{4}\)

Đáp án cần chọn là C.

Câu 7.

cot B bằng

(A) \(\dfrac{3}{5}\)                            (B) \(\dfrac{4}{5}\)

(C) \(\dfrac{3}{4}\)                            (D) \(\dfrac{4}{3}\)

Phương pháp giải:

\({{\cot\alpha  = }}\dfrac{{{\text{cạnh kề}}}}{{{\text{cạnh đối}}}}\)

Lời giải chi tiết:

\(\cot B = \dfrac{{AB}}{{AC}} = \dfrac{8}{6} = \dfrac{4}{3}\)

Đáp án cần chọn là D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài