Bài 3 trang 53 Vở bài tập toán 9 tập 1


Giải bài 3 trang 53 VBT toán 9 tập 1. Đồ thị hàm số y = căn3 x được vẽ bằng compa và thước thẳng ở hình 2...

Đề bài

Đồ thị hàm số \(y = \sqrt 3 x\) được vẽ bằng compa và thước thẳng ở hình 2. Hãy tìm hiểu và trình bày lại các bước thực hiện vẽ đồ thị đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Cách vẽ đồ thị hàm số \(y=ax,\ (a \ne 0)\):  Cho \(x=x_0 \Rightarrow y_0=ax_0\)

Đồ thị hàm số \(y=ax\, \, (a\neq 0)\) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm \(A(x_0;y_0)\)

+) Sử dụng định lí Py-ta-go: Tam giác \(\Delta ABC\) vuông tại \(A\) thì \(AB^2+ AC^2 =BC^2\). 

Lời giải chi tiết

- Vẽ một hình vuông có độ dài cạnh là 1 đơn vị, có một đỉnh là O, đường chéo OB có độ dài bằng \(\sqrt 2 .\)

- Vẽ cung tròn tâm \(O\), bán kính \(OB\) , ta xác định được điểm \(C\) trên tia \(Ox\), và ta có \(OC = \sqrt 2 .\)

- Vẽ một hình chữ nhật có một đỉnh là O, cạnh \(CD = 1\) và cạnh  \(OC = OB =\sqrt 2 \) ta được đường chéo \(OD = \sqrt {C{D^2} + O{C^2}}  \)\(= \sqrt {1 + {{\left( {\sqrt 2 } \right)}^2}}  = \sqrt 3 .\)

- Vẽ cung tròn tâm \(O\), bán kính \(OD\) , ta xác định được điểm \(E\) trên tia \(Oy\), và ta có \(OE = \sqrt 3 .\)

- Vẽ hình chữ nhật có một đỉnh là O, có một cạnh bằng 1 đơn vị và một cạnh có độ dài bằng \(\sqrt 3 \) ta được điểm \(A\left( {1;\sqrt 3 } \right)\)

- Vẽ đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và điểm A ta được đồ thị của hàm số \(y = \sqrt 3 x\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí