Phần câu hỏi bài 1 trang 51, 52 Vở bài tập toán 9 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 1 trang 51, 52 VBT toán 9 tập 1. Cho hàm số y = f(x) =2/3x...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Cho hàm số \(y = f(x) = \dfrac{2}{3}x\)

a) Khi \(x = \dfrac{1}{2}\) thì giá trị của hàm số \(f\left( {\dfrac{1}{2}} \right)\) bằng:

(A) \(\dfrac{2}{9}\)                                         (B) \(\dfrac{2}{5}\)

(C) \(\dfrac{1}{3}\)                                         (D) \(\dfrac{3}{5}\)

b) Khi \(x =  - 1\dfrac{2}{3}\) thì giá trị của hàm số \(f\left( { - 1\dfrac{2}{3}} \right)\) bằng

(A) \(\dfrac{{10}}{9}\)                                     (B) \( - \dfrac{{10}}{9}\)

(C) \( - \dfrac{2}{9}\)                                    (D) \(\dfrac{2}{9}\)

Phương pháp giải:

Thay giá trị của \(x\)  bằng giá trị đã cho vào \(f\left( x \right)\)  rồi tính giá trị.

Lời giải chi tiết:

a) Thay \(x = \dfrac{1}{2}\) vào \(f(x)\) ta được \(f\left( {\dfrac{1}{2}} \right) = \dfrac{2}{3} \cdot \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{3}\)

Đáp án cần chọn là C.

b) Thay \(x =  - 1\dfrac{2}{3} =  - \dfrac{5}{2}\) vào \(f(x)\) ta được\(f\left( { - 1\dfrac{2}{3}} \right)\)\( = \dfrac{2}{3} \cdot \left( { - \dfrac{5}{3}} \right) =  - \dfrac{{10}}{9}\)

Đáp án cần chọn là B.

Câu 2

Cho hàm số \(y = g\left( x \right) = \dfrac{2}{3}x + 3\)

a) Khi \(x =  - \dfrac{1}{2}\) thì giá trị của hàm số \(g\left( { - \dfrac{1}{2}} \right)\) bằng:

(A) \(2\dfrac{2}{3}\)                                       (B) \(3\dfrac{1}{6}\)

(C) \(3\dfrac{1}{3}\)                                       (D) \( - 2\dfrac{2}{3}\) 

 b) Khi \(x = 1\dfrac{1}{3}\)  thì giá trị của hàm số \(g\left( {1\dfrac{1}{3}} \right)\)  bằng:

(A) 4                                        (B) \(3\dfrac{2}{9}\)

(C) \(3\dfrac{8}{9}\)                           (D) \(3\dfrac{1}{2}\)

Phương pháp giải:

Thay \(x\)  bằng giá trị \({x_0}\)  đã cho vào \(g\left( x \right)\)  rồi tính giá trị.

Lời giải chi tiết:

a) Thay \(x =  - \dfrac{1}{2}\) vào \(g\left( x \right)\) thì \(g\left( { - \dfrac{1}{2}} \right)\)\( = \dfrac{2}{3} \cdot \left( { - \dfrac{1}{2}} \right) + 3 =  - \dfrac{1}{3} + 3 = \dfrac{8}{9}\)

Đáp án cần chọn là A.

b) Thay \(x = 1\dfrac{1}{3}\)\( = \dfrac{4}{3}\) vào \(g\left( x \right)\) thì \(g\left( {1\dfrac{1}{3}} \right)\)\( = \dfrac{2}{3} \cdot \dfrac{4}{3} + 3 = \dfrac{8}{9} + 3 = 3\dfrac{8}{9}\)

Đáp án cần chọn là C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài