Phần câu hỏi bài 5 trang 101 Vở bài tập toán 9 tập 2


Giải phần câu hỏi bài 5 trang 101 VBT toán 9 tập 2. Hãy ghi công thức tính số đo của góc có đỉnh ở bên tròn đường tròn ...

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 12.

Hãy ghi công thức tính số đo của góc có đỉnh ở bên tròn đường tròn

\(\widehat {BEC} = \frac{1}{2}\left( {..... - .....} \right)\)

Phương pháp giải:

Sử dụng: Số đo của góc đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.

Lời giải chi tiết:

Xét \(\left( O \right)\) ta có \(\widehat {BEC} = \dfrac{1}{2}\)(sđ \(\overparen{BnC}\) + sđ\(\overparen{AmD}\) ) (góc có đỉnh bên trong đường tròn)

Quảng cáo
decumar

Câu 13.

Cho nửa đường tròn tâm (O), đường kính CD. Đặt cung DE có số đo bằng 45o. Từ E kẻ đường thẳng cắt đường tròn tại B và cắt tia DC kéo dài tại A. Khi AB = OD, số đo của góc BAO là:

(A) 10o                                     (B) 15o

(C) 20o                                     (D) 25o

Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng. 

Phương pháp giải:

Sử dụng: Số đo của góc có đỉnh bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn

Sử dụng tính chất tam giác cân để tính  

Lời giải chi tiết:

Ta có \(AB = OD \Rightarrow AB = OB\) (vì \(OB=OD\) và cùng bằng bán kính đường tròn \(\left( O \right)\)) nên tam giác \(OBA\) cân tại \(B\) \( \Rightarrow \widehat {OAB} = \widehat {BOA}\) (1) (tính chất)

Lại có \(\widehat {BOC} = \) sđ \(\overparen{BC}\) và \(\widehat {BAO} = \dfrac{1}{2}\)(sđ\(\overparen{ED}\) -  sđ\(\overparen{BC}\)) (2)

Từ (1) và (2) suy ra sđ\(\overparen{BC}\) \( = \dfrac{1}{2}\)(sđ\(\overparen{ED} - sđ\overparen{BC}\)) \( \Leftrightarrow \)sđ\(\overparen{BC}\)\( = \dfrac{1}{3}\) sđ \(\overparen{ED}\)

\( = \dfrac{{45^\circ }}{3} = 15^\circ \)

Suy ra \(\widehat {OAB} = \widehat {BOA} = 15^\circ \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu
 • Bài 23 trang 101 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 23 trang 101 VBT toán 9 tập 2. Cho đường tròn (O) và hai dây AB, AC. Gọi M, N lần lượt là điểm chính giữa của cung AB và cung AC. Đường thẳng MN cắt dây AB tại E và cắt dây AC tại H...

 • Bài 24 trang 102 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 24 trang 102 VBT toán 9 tập 2. Cho đường tròn (O) và hai dây AB, AC bằng nhau. Trên cung nhỏ AC lấy một điểm M. Gọi S là giao điểm của AM và BC. Chứng minh...

 • Bài 25 trang 102 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 25 trang 102 VBT toán 9 tập 2. Trên một đường tròn, lấy liên tiếp ba cung AC,CD,DB sao cho số đo cung AC bằng số đo cung CD bằng số đo cung DB và bằng 60 độ. Hai đường thẳng AC và BD cắt nhau tại E...

 • Bài 26 trang 103 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 26 trang 103 VBT toán 9 tập 2. Cho AB và CD là hai đường kính vuông góc của đường tròn (O). Trên cung nhỏ BD lấy một điểm M. Tiếp tuyến tại M cắt tia AB ở E, đoạn thẳng CM cắt AB ở S. Chứng minh SE = EM...

 • Bài 27 trang 103 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 27 trang 103 VBT toán 9 tập 2. Qua điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O) vẽ hai cát tuyến ABC và AMN sao cho hai đường thẳng BN và CM cắt nhau tại S nằm bên trong đường tròn...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.