Phần câu hỏi bài 5 trang 101 Vở bài tập toán 9 tập 2


Giải phần câu hỏi bài 5 trang 101 VBT toán 9 tập 2. Hãy ghi công thức tính số đo của góc có đỉnh ở bên tròn đường tròn ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 12.

Hãy ghi công thức tính số đo của góc có đỉnh ở bên tròn đường tròn

\(\widehat {BEC} = \frac{1}{2}\left( {..... - .....} \right)\)

Phương pháp giải:

Sử dụng: Số đo của góc đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.

Lời giải chi tiết:

Xét \(\left( O \right)\) ta có \(\widehat {BEC} = \dfrac{1}{2}\)(sđ \(\overparen{BnC}\) + sđ\(\overparen{AmD}\) ) (góc có đỉnh bên trong đường tròn)

Câu 13.

Cho nửa đường tròn tâm (O), đường kính CD. Đặt cung DE có số đo bằng 45o. Từ E kẻ đường thẳng cắt đường tròn tại B và cắt tia DC kéo dài tại A. Khi AB = OD, số đo của góc BAO là:

(A) 10o                                     (B) 15o

(C) 20o                                     (D) 25o

Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng. 

Phương pháp giải:

Sử dụng: Số đo của góc có đỉnh bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn

Sử dụng tính chất tam giác cân để tính  

Lời giải chi tiết:

Ta có \(AB = OD \Rightarrow AB = OB\) (vì \(OB=OD\) và cùng bằng bán kính đường tròn \(\left( O \right)\)) nên tam giác \(OBA\) cân tại \(B\) \( \Rightarrow \widehat {OAB} = \widehat {BOA}\) (1) (tính chất)

Lại có \(\widehat {BOC} = \) sđ \(\overparen{BC}\) và \(\widehat {BAO} = \dfrac{1}{2}\)(sđ\(\overparen{ED}\) -  sđ\(\overparen{BC}\)) (2)

Từ (1) và (2) suy ra sđ\(\overparen{BC}\) \( = \dfrac{1}{2}\)(sđ\(\overparen{ED} - sđ\overparen{BC}\)) \( \Leftrightarrow \)sđ\(\overparen{BC}\)\( = \dfrac{1}{3}\) sđ \(\overparen{ED}\)

\( = \dfrac{{45^\circ }}{3} = 15^\circ \)

Suy ra \(\widehat {OAB} = \widehat {BOA} = 15^\circ \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài