Bài 5 trang 23 SGK Sinh học 9


Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng ; B quy định quà tròn, b quy định quà bầu dục.

Đề bài

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng; B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả đỏ, dạng bầu dục và quả vàng, dạng tròn với nhau được F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau được F2 có 901 cây quả đỏ, tròn; 299 cây quả đỏ, bầu dục; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục.

Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các trường hợp sau:

a) P: AABB × aabb

b) P: Aabb × aaBb

c) P: AaBB × AABb

d) P: AAbb × aaBB

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định tỷ lệ kiểu hình F2

Biện luận tìm kiểu hình, kiểu gen P

Lời giải chi tiết

Đáp án: d

- Rút gọn tỉ lệ kiểu hình ở F2: 9 cây đỏ, tròn : 3 cây đỏ, bầu dục : 3 cây vàng, tròn : 1 cây vàng, bầu dục.

- Phân tích tỉ lệ kiểu hình từng cặp tính trạng của F2, ta có:

+ Quả đỏ / quả vàng = (901 + 299) / (301 + 103) = 3 : 1

+ Quả tròn / quả bầu dục = (901 + 301) / (299 + 103) = 3 : 1 

- Xét sự tổ hợp của 2 cặp tính trạng ở F2, ta có: (3 : 1) x (3 : 1) = 9 : 3 : 3 : 1 => Đúng với tỉ lệ đề bài 

=> 2 cặp tính trạng màu quả và hình dạng quả phân li độc lập với nhau.

- Để F2 có tỉ lệ 3 quả đỏ : 1 quả vàng => F1: Aa x Aa  (1)

- Tương tự, để F2 có tỉ lệ 3 quả tròn : 1 quả bầu dục => F1: Bb x Bb  (2)

Từ 1 và 2 => Kiểu gen của F1 là: AaBb.

Theo đề bài: P cây đỏ, bầu dục x cây vàng, tròn => Kiểu gen của P là: AAbb x aaBB.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 136 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí