Bài 2 trang 22 SGK Sinh học 9

Bình chọn:
4.6 trên 21 phiếu

Giải bài 2 trang 22 SGK Sinh học 9. Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm , gen a quy định thân xanh lục.

Đề bài

Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm , gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau :

P : Thân đỏ thẫm  x Thân đỏ thẫm →F1 : 75% thân đỏ thẫm : 25% thân xanh lục.

Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau đây :

a)   P : AA × AA

b)   P : AA ×  Aa

c)   P : AA ×  aa

d)   P : Aa ×  Aa

Lời giải chi tiết

Đáp án d

Vì theo đề bài, P đều có kiểu hình thân thẫm sinh ra con có kiểu hình thân xanh lục và thân đỏ thẫm

→Thân đỏ thẫm  trội hoàn toàn so với thân xanh lục→ P mang kiểu hình trội có kiểu gen(AA, hoặc Aa)

F1 có tỉ lệ kiểu hình 3 đỏ thẫm (A-) :1xanh lục (aa) → Thân lục xanh sẽ nhận một giao tử a từ bố và 1 giao tử a từ mẹ.

→P  đều giảm phân sinh ra giao tử a→P dị hợp tử  (Aa)

Sơ đồ lai minh họa

P:   thân đỏ thẫm     x    thân đỏ thẫm

         Aa                             Aa

Gp:     1A:1a                     1A:1a

F1:    1AA:2Aa         :        1aa

          3 đỏ thâm       1 xanh lục

loigiaihay.com

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan