Bài 2 trang 22 SGK Sinh học 9

Bình chọn:
3.8 trên 39 phiếu

Giải bài 2 trang 22 SGK Sinh học 9. Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm , gen a quy định thân xanh lục.

Đề bài

Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau:

P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm → F1: 75% thân đỏ thẫm : 25% thân xanh lục.

Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau đây:

a) P: AA × AA

b) P: AA × Aa

c) P: AA × aa

d) P: Aa × Aa

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biện luận tìm kiểu gen bố mẹ

Viết sơ đồ lai kiểm chứng

Lời giải chi tiết

Đáp án d

Vì theo đề bài, P đều có kiểu hình thân thẫm sinh ra con có kiểu hình thân xanh lục và thân đỏ thẫm

→ Thân đỏ thẫm trội hoàn toàn so với thân xanh lục → P mang kiểu hình trội có kiểu gen (AA, hoặc Aa)

F1 có tỉ lệ kiểu hình 3 đỏ thẫm (A-) : 1 xanh lục (aa) → Thân lục xanh sẽ nhận một giao tử a từ bố và 1 giao tử a từ mẹ.

→ P đều giảm phân sinh ra giao tử a → P dị hợp tử  (Aa)

Sơ đồ lai minh họa

P:   thân đỏ thẫm    x    thân đỏ thẫm

         Aa                             Aa

Gp: 1A:1a                       1A:1a

F1:    1AA:2Aa     :        1aa

       3 đỏ thâm    :   1 xanh lục

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 7: Ôn tập chương I

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu