Bài 4 trang 190 SGK Sinh học 9

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Giải bài 4 trang 190 SGK Sinh học 9. Quần xã và quần thể phân biệt với nhau về những mối quan hệ cơ bản nào?

Đề bài

Quần xã và quần thể phân biệt với nhau về những mối quan hệ cơ bản nào?

Lời giải chi tiết

Trong quần thể sinh vật chỉ có các mối quan hệ cùng loài ( cạnh trạnh, hỗ trợ)

Trong quần xã sinh vật có các mối quan hệ cùng loài (quan hệ giữa các sinh vật trong quần thể ) và mối quan hệ giữa các sinh vật khác loài (cộng sinh , hội sinh , cạnh tranh, kí sinh, sinh vật này ăn sinh vật khác)

Quần xã và quần thể phân biệt với nhau về dựa trên những quan hệ giữa các sinh vật khác loài (ở quần xã).

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan