Bài 2 trang 190 SGK Sinh học 9

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 2 trang 190 SGK Sinh học 9. Nêu những điểm khác biệt về các mối quan hệ cùng loài và khác loài?

Đề bài

Nêu những điểm khác biệt về các mối quan hệ cùng loài và khác loài?

Lời giải chi tiết

Điểm khác biệt về các mối quan hệ cùng loài và khác loài là:

Cơ sở của mối quan hệ giữa các sinh vật cùng loài là dựa trên mối quan hệ về mặt dinh dưỡng và sinh sản

Cơ sở của mối quan hệ giữa các sinh vật khác loài là dựa trên mối quan hệ về mặt dinh dưỡng

Quan hệ khác loài có nhiều hình thái quan hệ hơn quan hệ cùng loài

Mối quan hệ

Quan hệ cùng loài

Quan hệ khác loài

Quan hệ hỗ trợ

Quan hệ hỗ trợ

Quan hệ cộng sinh

Quan hệ hội sinh

Quan hệ đối kháng

Quan hệ cạnh tranh

Quan hệ cạnh tranh

Quan hệ kí sinh, nửa kí sinh

Sinh vật này ăn sinh vật khác

 Loigiaihay.com

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

Bài 3 trang 190 SGK Sinh  học 9 Bài 3 trang 190 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 trang 190 SGK Sinh học 9. Quần thể người khác với quần thệ sinh vật khác ỏ những đặc trưng nào? Nêu ý nghĩa của hình tháp dân số.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 190 SGK Sinh học 9 Bài 4 trang 190 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 trang 190 SGK Sinh học 9. Quần xã và quần thể phân biệt với nhau về những mối quan hệ cơ bản nào?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 190 SGK Sinh học 9 Bài 5 trang 190 SGK Sinh học 9

Giải bài 5 trang 190 SGK Sinh học 9. Hãy điền những cụm từ thích hợp vào các ô vuông ở sơ đồ chuỗi thức ăn dưới dây và giải thích.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 190 SGK Sinh học 9 Bài 6 trang 190 SGK Sinh học 9

Giải bài 6 trang 190 SGK Sinh học 9. Trình bày những hoạt động tiêu cực và tích cực của con người đối với môi trường?

Xem chi tiết
Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình

Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vậo kiểu gen, thường ít chịu ánh hưởng của môi trường.

Xem chi tiết
Tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể Tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể

Trong tế bào sinh dưỡng (tế bào xôma), nhiễm sắc thể (NST) tồn tại thành từng cặp tương đồng (giống nhau vể hình thái, kích thước). Trong cặp NST tương đồng, một NST có nguồn gốc từ bố, một NST có nguồn gốc từ mẹ.

Xem chi tiết
Lai phân tích Lai phân tích

Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.

Xem chi tiết
Sự phát sinh thể dị bội Sự phát sinh thể dị bội

Cơ chế phát sinh thể 3 nhiễm và thể một nhiễm: Do ở một bên bố hoặc mẹ có một cặp NST tương đồng không phân li, tạo ra hai loại giao tử đột biến:

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng