Bài 3 trang 20 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tính diện tích hình chữ nhật ABCD ở hình bên theo hai cách, trong đó có cách tính tổng diện tích các hình chữ nhật AEFD và EBCF. Hai cách đó minh hoạ tính chất nào của phép nhân A E phân số?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Cách 1: Tính chiều rộng của hình chữ nhật ABCD sau đó tính diện tích

- Cách 2: Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng tổng diện tích hai hình chữ nhật ADFE và BCFE.

Lời giải chi tiết

 

Cách 1:

Chiều dài hình chữ nhật ABCD là:

\(\frac{3}{4} + \frac{9}{8} = \frac{{15}}{8}\,(m)\)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

\(\frac{4}{7}.\frac{{15}}{8} = \frac{{15}}{{14}}\) (m2)

=> Tính chất phân phối của phép nhân.

Cách 2:

Diện tích hình chữ nhật ADFE là:

\(\frac{3}{4}.\frac{4}{7} = \frac{3}{7}\)(m2)

Diện tích hình chữ nhật BCFE là:

\(\frac{4}{7}.\frac{9}{8} = \frac{9}{{14}}\) (m2)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

\(\frac{3}{7} + \frac{9}{{14}} = \frac{{15}}{{14}}\) (m2)

=> Tính chất kết hợp của phép nhân.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài