Bài 2 trang 149 SGK Sinh học 9

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 2 trang 149 SGK Sinh học 9. Hãy lấy một ví dụ về một quần xã sinh vật mà em biết. Trả lời các câu hỏi gợi ý sau:

Đề bài

Hãy lấy một ví dụ về  một quần xã sinh vật mà em biết. Trả lời các câu hỏi gợi ý sau:

-     Kể tên các loài trong quần xã đó.

-     Các loài đó có liên hệ với nhau như thế nào?

-     Khu vực phân bố  của quần xã.

Lời giải chi tiết

Ví dụ:

-     Rừng dừa là một quần xã, gồm có các quần thể: dừa, chuối, cỏ, bọ dừa, giun đât, vi sinh vật...

-     Dừa che mát, chắn bớt gió cho chuối.

-     Chuối che mát và giữ ẩm gốc cho dừa.

-     Giun làm xốp đất cho dừa, chuối, cỏ.

-     Cỏ giữ ẩm gốc cho dừa, chuối đồng thời cạnh tranh chất dinh dưởng trong đất với dừa, chuối.

-     Dừa, chuối, cỏ giữ cho đất ẩm, có nhiệt độ thích hợp cho hệ vi sinh vật phát triển.

-    Vi sinh vật biến đổi xác thực vật, động vật thành chất mùn cho cỏ dừa, chuối.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan