Bài 1. Hàm số lượng giác

Bình chọn:
4 trên 240 phiếu
Câu hỏi 1 trang 4 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 1 trang 4 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 4 SGK Đại số và Giải tích 11. Sử dụng máy tính bỏ túi, hãy tính sinx, cosx với x là các số sau:...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 6 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 2 trang 6 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 6 SGK Đại số và Giải tích 11. Hãy so sánh các giá trị sinx và sin(-x), cosx và cos(-x)....

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 6 SGK Đại số và Giải tích 11 Câu hỏi 3 trang 6 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 3 trang 6 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm những số T sao cho f(x + T) với mọi x thuộc tập xác định của hàm số sau:...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 17 sgk giải tích 11 Bài 1 trang 17 sgk giải tích 11

Giải bài 1 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11. Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn

Xem chi tiết
Bài 2 trang 17 sgk giải tích 11 Bài 2 trang 17 sgk giải tích 11

Giải bài 2 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm tập xác định của các hàm số:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 17 sgk giải tích 11 Bài 3 trang 17 sgk giải tích 11

Giải bài 3 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11. Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx

Xem chi tiết
Bài 4 trang 17 sgk giải tích 11 Bài 4 trang 17 sgk giải tích 11

Giải bài 4 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng

Xem chi tiết
Bài 5 trang 18 sgk giải tích 11 Bài 5 trang 18 sgk giải tích 11

Giải bài 5 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11. Dựa vào đồ thị hàm số y = cosx

Xem chi tiết
Bài 6 trang 18 sgk giải tích 11 Bài 6 trang 18 sgk giải tích 11

Giải bài 6 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11. Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị dương.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 18 sgk giải tích 11 Bài 7 trang 18 sgk giải tích 11

Giải bài 7 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11. Dựa vào đồ thị hàm số y = cos x, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị âm.

Xem chi tiết


Gửi bài