Bài 1 trang 36 SGK Sinh học 9


Trình bày quá trình phát sinh giao tử ở động vật.

Đề bài

Trình bày quá trình phát sinh giao tử ở động vật.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sự phát sinh giao tử

Lời giải chi tiết

Quá trình phát sinh giao tử ở động vật:

* Phát sinh giao tử đực:

Trong quá trình phát sinh giao tử đực, các tế bào mầm nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo nhiều tinh nguyên bào (2n). Sự tạo tinh bắt đầu khi tinh nguyên bào phát triển thành tinh bào bậc 1 (2n). Tế bào này giảm phân, lần phân bào thứ nhất tạo ra hai tinh bào bậc 2 (n), lần phân bào thứ hai tạo ra bốn tinh tử (n). Các tinh tử phát triển thành các tinh trùng.

* Phát sinh giao tử cái

Trong quá trình phát sinh giao tử cái, các tế bào mầm cũng nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra nhiều noãn nguyên bào (2n). Noãn nguyên bào phát triển thành noãn nguyên bào bậc 1 (2n). Tế bào này giảm phân, lần phân bào thứ nhất tạo ra một tế bào có kích thước nhỏ gọi là thể cực thứ nhất (n) và một tế bào có kích thước lớn gọi là noãn bào bậc 2 (n), lần phân bào thứ hai cũng tạo ra một tế bào có kích thước nhỏ gọi là thể cực thứ hai (n) và một tế bào khá lớn gọi là trứng (n). Sau này chỉ có trứng trực tiếp thụ tinh với tinh trùng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 121 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí