Trả lời vận dụng trang 40 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hãy dùng một thước có độ chia nhỏ nhất đến 0,1cm để đo chiều dài, chiều rộng và đường chéo (theo cm) của một quyển vở của em. Làm tròn kết quả đo được và giải thích cách làm của em.

Lời giải chi tiết

Chẳng hạn, em đo quyển vở và nhận được kết quả như sau:

Chiều dài: 23,7cm

Chiều rộng: 16,7cm

Đuờng chéo: 29 cm

Do độ dài gần sát vào các kết quả trên nên em làm tròn như vậy.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu