Trả lời vận dụng 1 trang 43 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Mẹ của bạn Lan hướng dẫn Lan đong nước và gạo nấu cơm như sau: Đong 2 bát gạo và 2 bát rưỡi nước. Em hãy tính tỉ số giữa thể tích nước và gạo trong cách nấu cơm này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai bát rưỡi nước tức là \(\frac{5}{2}\) bát nước

Tỉ số = Thể tích nước : lượng gạo

Lời giải chi tiết

Hai bát rưỡi nước tức là \(\frac{5}{2}\) bát nước

Tỉ số giữa thể tích nước và gạo là:

\(\frac{5}{2}:2 = \frac{5}{4}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu