Trả lời thực hành trang 108 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tìm xác suất thực nghiệm của sự kiện ghim chỉ vào ô màu xám, màu đen.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác xuất thực nghiệm của sự kiện A = Số lần sự kiện A xảy ra : Tổng số lần thực hiện hoạt động.

Lời giải chi tiết

Xác suất thực nghiệm của sự kiện ghim chỉ vào ô màu xám là: 2 : 20 = \(\frac{1}{{10}}\)

Xác suất thực nghiệm của sự kiện ghim chỉ vào ô màu đen là: 6 : 20 = \(\frac{3}{{10}}\)


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Xác suất thực nghiệm