Trả lời thực hành 1 trang 87 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Cho đoạn thẳng MN = 10 cm. I  là một điểm thoả mãn\(NI = 5{\rm{ }}cm\). Điểm I có là trung điểm của đoạn thẳng MN không? Vẽ hình minh hoạ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

I là trung điểm của đoạn thẳng MN nếu I nằm giữa hai điểm M và N.

I là không là trung điểm của đoạn thẳng MN nếu I không nằm giữa hai điểm M và N.

Lời giải chi tiết

I là trung điểm của đoạn thẳng MN nếu I nằm giữa hai điểm M và N.

I là không là trung điểm của đoạn thẳng MN nếu I không nằm giữa hai điểm M và N.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu