Trả lời hoạt động khám phá 2 trang 43 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tính tỉ số thích hợp thay vào [?] để có các cặp tỉ số sau bằng nhau.

\(\frac{2}{5} = \frac{{{\rm{[}}?{\rm{]}}}}{{100}}\)

\( - \frac{3}{4} =  - \frac{{\left[ ? \right]}}{{100}};\)

\(\frac{{ - 1,3}}{{10}} = \frac{{\left[ ? \right]}}{{100}}.\)

b) Cơ thể người có khoảng \(\frac{{70}}{{100}}\) là nước, Hùng cân nặng 40 kg, em hãy cho biết khối lượng nước có trong cơ thể Hùng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

- Chia của phân số bên phải cho mẫu của phân số bên trái

- Nhân tử số của phân số bên trái với số vừa tìm được bên trên.

b)

Khối lượng nước có trong cơ thể Hùng = Cân nặng của Hùng . \(\frac{{70}}{{100}}\)

Lời giải chi tiết

a)

\(\frac{2}{5} = \frac{{40}}{{100}}\)

\( - \frac{3}{4} =  - \frac{{75}}{{100}};\)

\(\frac{{ - 1,3}}{{10}} =  - 13.\)

b) Khối lượng nước trong cơ thể Hùng là:

\(40.\frac{{70}}{{100}} = 28\,\,(kg)\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu