Trả lời hoạt động khám phá 1 trang 108 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Trong hộp có 5 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ. Không nhìn vào hộp, chọn ra từ hộp một quả bóng. Xét các sự kiện sau:

- Bóng chọn ra có màu vàng;

- Bóng chọn ra không có màu vàng.

- Bóng chọn ra có màu xanh.

Sự kiện nào có khả năng xảy ra cao nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào trong hộp có 5 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Bóng chọn ra có màu vàng: Không thể xảy ra

- Bóng chọn ra không có màu vàng: Luôn xảy ra

- Bóng chọn ra có màu xanh: Có thể xảy ra

Sự kiện có khả năng xảy ra cao nhất: Bóng chọn ra không có màu vàng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Xác suất thực nghiệm