Trả lời Hoạt động 3 trang 75 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy vẽ lại hình sau vào vở rồi hoàn thiện biểu đồ tranh để biểu diễn bảng thống kê trong HĐ 1. Cho mỗi hình  ứng với 5 chiếc áo bán ra.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số hình chiếc áo bằng số áo của mỗi cỡ chia cho 5

Lời giải chi tiết

Cỡ áo

S

M

L

Số lượng bán được

10

30

15

Áo cỡ S: 10:5=2 hình

Áo cỡ M: 30:5=6 hình

Áo cỡ L: 15:5=3 hình

Biểu đồ tranh:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu