Giải bài 9.10 trang 76 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Bảng thống kê sau cho biết số lượng tin nhắn một người nhận được vào các ngày làm việc trong tuần.

Dùng mỗi biểu tượng  cho 2 tin nhắn , hãy vẽ biểu đồ tranh biểu diễn bảng thống kê trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm số biểu tượng lá thư cho mỗi ngày tương ứng: Lấy số tin nhắn chia cho 2.

Lời giải chi tiết

Thứ hai có 6 tin nhắn nên số biểu tượng lá thư là: 6:2=3.

Thứ ba có 4 tin nhắn nên số biểu tượng lá thư là: 4:2=2.

Thứ tư có 4 tin nhắn nên số biểu tượng lá thư là: 4:2=2.

Thứ năm có 2 tin nhắn nên số biểu tượng lá thư là: 2:2=1.

Thứ sáu có 8 tin nhắn nên số biểu tượng lá thư là: 8:2=4.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu