Trả lời Luyện tập 2 trang 75 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Biểu đồ tranh ở bên cho biết món ăn sáng yêu thích của các bạn trong lớp.

Lập bảng thống kê biểu diễn số lượng học sinh trong lớp ưa thích mỗi món ăn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số bạn yêu thích một món ăn: Lấy số mặt cười nhân với 5.

Lời giải chi tiết

Phở có 2 mặt cười nên số bạn thích phở là: 2.5=10 bạn.

Tương tự số bạn thích bánh mì là: 4.5=20

Số bạn thích bún là: 1.5=5

Số bạn thích xôi là: 2.5=10

Tên món ăn 

Phở 

Bánh mì

Bún 

Xôi

Số lượng học sinh

10

20

5

10


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu