Trả lời Hoạt động 1 trang 73 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

a)

Hãy đếm xem cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu chiếc áo mỗi cỡ rồi thay các dấu “?” bằng số liệu thích hợp trong bảng sau:

b) Dựa vào bảng trên, hãy cho biết cỡ áo nào bán được nhiều nhất, cỡ áo nào bán được ít nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Số chữ S là số chiếc áo cỡ S, số chữ M là số chiếc áo cỡ M, số chữ L là số chiếc áo cỡ L.

b) So sánh hàng thứ 2 trong bảng. Số lớn nhất tương ứng với cỡ bán được nhiều nhất.

Lời giải chi tiết

a.

Cỡ áo

S

M

L

Số lượng bán được

10

30

15

b. Cỡ áo bán được nhiều nhất là : M vì số lượng bán được là 30.

Cỡ áo bán được ít nhất là : S vì số lượng bán được là 10.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu