Trả lời Hoạt động 2 trang 73 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho dãy số liệu về cân nặng  (theo đơn vị ki lô gam) của 15 học sinh lớp 6 như sau:

40, 39. 41, 45, 41, 42, 40, 42, 40, 41, 43, 40, 42, 45, 42.

a) Hãy lập bảng thống kê theo mẫu sau:

b) Dựa vào bảng hãy cho biết có bao nhiêu bạn nặng 45 ki lô gam?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Tạo bảng rồi điền số học sinh vào các ô có dấu “?”

b) Tìm học sinh tương nặng 45 ki lô gam.

Lời giải chi tiết

a.

Cân nặng (kg)

39

40

41

42

43

45

Số học sinh

1

4

3

4

1

2

b. Có 2 bạn cân nặng 45 kilogam.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu