Bài tập ôn tập chương 4: Giới hạn

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 4.47 trang 172 SBT đại số và giải tích 11 Bài 4.47 trang 172 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.47 trang 172 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tính các giới hạn sau ...

Xem chi tiết

Bài 4.48 trang 173 SBT đại số và giải tích 11 Bài 4.48 trang 173 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.48 trang 173 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm giới hạn của dãy số:...

Xem chi tiết

Bài 4.49 trang 173 SBT đại số và giải tích 11 Bài 4.49 trang 173 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.49 trang 173 sách bài tập đại số và giải tích 11. Viết số thập phân vô hạn tuần hoàn 2,131131131… (chu kì 131) dưới dạng phân số...

Xem chi tiết

Bài 4.50 trang 173 SBT đại số và giải tích 11 Bài 4.50 trang 173 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.50 trang 173 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng un > 0 với mọi n...

Xem chi tiết

Bài 4.51 trang 173 SBT đại số và giải tích 11 Bài 4.51 trang 173 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.51 trang 173 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho dãy số (un) thỏa mãn un < M với mọi n...

Xem chi tiết

Bài 4.52 trang 173 SBT đại số và giải tích 11 Bài 4.52 trang 173 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.52 trang 173 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tính độ dài hành trình của quả bóng từ thời điểm ban đầu cho đến khi nó nằm yên trên mặt đất...

Xem chi tiết

Bài 4.53 trang 173 SBT đại số và giải tích 11 Bài 4.53 trang 173 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.53 trang 173 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết

Bài 4.54 trang 173 SBT đại số và giải tích 11 Bài 4.54 trang 173 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.54 trang 173 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm các giới hạn sau:...

Xem chi tiết

Bài 4.55 trang 173 SBT đại số và giải tích 11 Bài 4.55 trang 173 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.55 trang 173 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tìm các giới hạn sau:...

Xem chi tiết

Bài 4.56 trang 174 SBT đại số và giải tích 11 Bài 4.56 trang 174 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.56 trang 174 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xác định một hàm số y = f(x) thoả mãn đồng thời các điều kiện sau :...

Xem chi tiết

Bài 4.57 trang 174 SBT đại số và giải tích 11 Bài 4.57 trang 174 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.57 trang 174 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xét tính liên tục của hàm số ...

Xem chi tiết

Bài 4.58 trang 174 SBT đại số và giải tích 11				Bài 4.58 trang 174 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.58 trang 174 sách bài tập đại số và giải tích 11. Xác định một hàm số y = f(x) thoả mãn đồng thời các điều kiện sau :...

Xem chi tiết

Bài 4.59 trang 174 SBT đại số và giải tích 11 Bài 4.59 trang 174 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.59 trang 174 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng phương trình :...

Xem chi tiết

Bài 4.60 trang 174 SBT đại số và giải tích 11 Bài 4.60 trang 174 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.60 trang 174 sách bài tập đại số và giải tích 11. Phương trình f(x) = 0 có nghiệm hay không?...

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm trang 175, 176 SBT đại số và giải tích 11 Bài tập trắc nghiệm trang 175, 176 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài tập trắc nghiệm trang 175, 176 sách bài tập đại số và giải tích 11

Xem chi tiết

Bài 4.61 trang 175 SBT đại số và giải tích 11 Bài 4.61 trang 175 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 4.61 trang 175 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm...

Xem chi tiếtHỏi bài