Giải bài 8 trang 35 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Số học sinh khối 6 của trường Kết Đoàn khoảng từ 300 đến 400 học sinh. Mỗi lần xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều vừa đủ. Hỏi khối 6 của trường Kết Đoàn có bao nhiêu học sinh?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1. Tìm BCNN(12,15,18) 

Bước 2. Tìm bội lớn hơn 300 và nhỏ hơn 400 của BCNN(12,15,18) 

Lời giải chi tiết

Vì xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều vừa đủ nên số học sinh này chia hết cho cả 12, 15 và 18.

Do đó nó là một chung của 12, 15 và 18.

Ta có: BCNN(12, 15, 18) = 180

Nên BC(12,15,18) = B(180) = {0;180;360;540;…}

Vậy số học sinh khối 6 của trường Kết Đoàn là 360 học sinh.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu