Giải bài 1 trang 35 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tìm

a) BC(6,10);

b) BC(9,12).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách 1: Tìm bội của từng số rồi kết luận các bội chung.

Cách 2: Tìm BCNN của hai số, từ đó suy ra bội chung của chúng ( là bội của BCNN)

Lời giải chi tiết

a) Ta có:

B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48; 54; 60;…}

B(10) = {0; 20; 30; 40; 50; 60; …}

\( \Rightarrow \)BC(6,10) = {0; 30; 60; …}

b) Ta có:

B(9) = {0; 9; 18; 27; 36; 45; 54; 63; 72;…}

B(12) = {0; 24; 36; 48; 60; 72; …}

\( \Rightarrow \) BC(9,12) = {0; 36; 72; …}


Bình chọn:
3.6 trên 10 phiếu