Giải bài 3 trang 35 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Tìm BCNN của: a) 17 và 27 b) 45 và 48 c) 60 và 150 d) 10; 12 và 15.

Đề bài

Tìm BCNN của:

a) 17 và 27

b) 45 và 48

c) 60 và 150

d) 10; 12 và 15.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách tìm BCNN của hai số a,b (tương tự với 3 số)

+) TH1: Nếu a \( \vdots \)b (hoặc b \( \vdots \)a) thì BCNN(a,b) = a (hoặc BCNN(a,b) = b).

+) TH2: Phân tích a, b ra thừa số nguyên tố rồi lấy BCNN

              Hoặc: Tìm các bội chung của a và b rồi lấy BCNN.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(27 = {3^3} \Rightarrow BCNN(17,27) = {3^3}.17 = 459.\)

b) Ta có:

\(\left. \begin{array}{l}45 = {3^2}.5\\48 = {2^4}.3\end{array} \right\} \Rightarrow BCNN(45,48) = {2^4}{.3^2}.5 = 720.\)

c) Ta có:

\(\left. \begin{array}{l}60 = {2^2}.3.5\\150 = {2.3.5^2}\end{array} \right\} \Rightarrow BCNN(60,150) = {2^2}{.3.5^2} = 300.\)

d) Ta có:

\(\left. \begin{array}{l}10 = 2.5\\12 = {2^2}.3\\15 = 3.5\end{array} \right\} \Rightarrow BCNN(10,12,15) = {2^2}.3.5 = 60.\)


Bình chọn:
4.7 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí