Giải bài 5 trang 35 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tìm các bội chung nhỏ hơn 500 của 30 và 45.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1. Tìm BCNN(30,45)

Bước 2. Vì BC(30,45) = B(BCNN(30,45)) nên ta kết luận các bội nhỏ hơn 500 của BCNN

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}\left. \begin{array}{l}45 = {3^2}.5\\30 = 2.3.5\end{array} \right\} \Rightarrow BCNN(45,30) = {2.3^2}.5 = 90.\\ \Rightarrow BC(45,30) = B(90) = \left\{ {0;90;180;270;360;450;540;...} \right\}\end{array}\)

Vậy các bội chung cần tìm là \(\left\{ {0;90;180;270;360;450} \right\}\)


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu