Giải bài 5 trang 99 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Điểm M và điểm N là điểm trong của những góc nào trong hình vẽ dưới đây?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu góc xAy không bẹt, điểm N là điểm trong của góc xAy nếu tia AN cắt một đoạn thẳng nối hai điểm trên hai cạnh tại một điểm nằm giữa hai điểm đó.

Lời giải chi tiết

Dễ thấy:

M là điểm trong của góc x’At

N là điểm trong của góc x’Ay và x’At


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6. Góc - Chân trời sáng tạo