Giải bài 2 trang 98 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Các góc nào có trong hình sau đây:

Hãy khoanh tròn các phương án phù hợp

a) Góc ABC

b) Góc ACD

c) Góc ADC

d) Góc BCD

e) Góc EBD

g) Góc AEB

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Góc là hình được tạo bởi hai tia chung gốc. Ví dụ góc AOB có đỉnh là O và hai tia là OA, OB.

Lời giải chi tiết

Dễ thấy

a) Góc ABC là góc bẹt (đỉnh A, hai tia là BA, BC)

b) Góc ACD có đỉnh C, hai tia là CA và CD

c) Góc ADC không có trong hình do không nối tia DA

d) Góc BCD có đỉnh C, hai tia là CB và CD

e) Góc EBD không có trong hình do không nối tia BE, BD

g) Góc AEB không có trong hình do không nối tia EA, EB.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6. Góc - Chân trời sáng tạo