Giải bài 4 trang 98 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Mỗi hình dưới đây có bao nhiêu góc?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính số đỉnh chung được tạo thành. Với mỗi điểm chung có bao nhiêu tia.

Bước 2: Nếu đỉnh chung có n tia thì sẽ có: n(n-1) :2. Tỉnh tổng các góc được tạo thành.

Lời giải chi tiết

a) Số đỉnh chung: 1

Số tia: 4

Số góc tạo thành:4.3:2 = 6 góc

b) Số đỉnh chung: 1

Số tia: 6

Số góc tạo thành:6.5:2 = 15 góc


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6. Góc - Chân trời sáng tạo