Giải bài 4 trang 45 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Viết các tỉ số phần trăm sau dưới dạng số thập phân:

\( - 5\% \);         \( - 35\% ;\)              \(317\% \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết các tỉ số phần trăm dưới dạng phân số có mẫu là 100 rồi viết chúng dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết

\( - 5\%  = \frac{{ - 5}}{{100}} =  - 0,05\)

\( - 35\%  = \frac{{35}}{{100}} = 0,35\)

\(317\%  = \frac{{317}}{{100}} = 3,17\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu